Misyon

  1. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının belirlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çok disiplinli araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yürütmek,
  2. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçları  araştırmacılar, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler  ile halkın yararlanmasına sunmak,
  3. Taşkın, kuraklık,  küresel iklim değişimi vb. konularında risk yönetimi,  uygulama planlarının hazırlanması konularında yerel yönetimlere, özel sektöre, kamu kurumlarına destek olmak ve halkın eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürütmektir
  • Vizyon

Ulusal düzeyde en verimli ve en kaliteli Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi haline gelmek, Uluslararası düzeyde ise saygın, iyi tanınan ve aranan, işbirliği yapma olanakları sürekli gelişen bir merkez olmaktır